Zadzwoń do nas:   797-353-899
Napisz do nas:   kontakt@bajkowalutynia.pl
Jesteś tutaj: RODO

RODO

Drodzy Państwo!

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.
Wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Lutynia" z siedzibą w Lutyni przy ul. Kościuszki 48.
 2. Administrator danych prowadzi operację przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych drogą emailową: bajkowalutynia@onet.pl.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji dziecka do przedszkola na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO oraz realizacji umowy, podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem Gminy Miękinia oraz podmiotom prowadzącym zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Administrator zapewni Państwu dostęp do informacji o podmiocie, któremu zamierza powierzyć przetwarzanie Państwa danych i ich zakresie.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy/załatwienia sprawy oraz wymagany prawem okres archiwizacji.